JURČÍKOVÁ, Taťána. Vliv hudebního vzdělání na preferenci hudby, na toleranci k hudbě a na schopnost identifikace hudby. In Hala, Petr (ed.). Musica viva in schola XXIII. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-48. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv hudebního vzdělání na preferenci hudby, na toleranci k hudbě a na schopnost identifikace hudby
Název anglicky The influence of music education on music preferences, toleration of music and the ability to identify music
Autoři JURČÍKOVÁ, Taťána (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Musica viva in schola XXIII. od s. 37-48, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063132
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6106-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
Klíčová slova česky hudba; hudební vzdělání; hudební výzkum; hudební preference; znalost hudby
Klíčová slova anglicky music; music education; music survey; music preferences; knowledge of music
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Taťána Jurčíková, Ph.D., učo 147099. Změněno: 23. 3. 2013 13:20.
Anotace
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu hudební preference vysokoškolských studentů z hlediska jejich hudebního vzdělání.Zkoumán byl vliv různých stupňů vzdělání na hudební preference, na toleranci k hudbě a jejím žánrům a na schopnost identifikace hudebních žánrů. Vliv hudebního vzdělání vysokoškolských studentů na jejich hudební preference, na toleranci k hudbě i na identifikaci hudby byl potvrzen. Celkově má tedy hudební vzdělání pozitivní vliv na přijetí hudby i na její znalost.Příspěvek se podrobněji věnuje výsledkům podle typu dosaženého hudebního vzdělání vysokoškolských studentů.
Anotace anglicky
The contribution summarizes the results of music preferences survey of university students with respect to their music education. The survey focused on influence of these levels of education on music preferences, toleration of music and its genres, and the ability to identify music genres. The influence of music education of university students on their music preferences, on toleration of music and on ability to correctly indetify music genres heard was confirmed. In general music education has therefore positive influence on acceptance of music and its knowledge. The contribution specifies different results of students with different types of music education.
Návaznosti
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUNázev: Hudební preference vysokoškolských studentů (Akronym: hudpreference)
Investor: Masarykova univerzita, Hudební preference vysokoškolských studentů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:20