KUDROVÁ, Veronika. Postavení studenta vysoké školy. In Miľníky práva v stredoerópskom priestore 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. s. 449-454. ISBN 978-80-7160-317-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postavení studenta vysoké školy
Název anglicky Legal Position of University Students
Autoři KUDROVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Miľníky práva v stredoerópskom priestore 2012, od s. 449-454, 6 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00067667
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7160-317-7
Klíčová slova česky právo na vysokoškolské vzdělání; studium; pomoc státu při studiu; mateřství; rodičovství
Klíčová slova anglicky right to university education; study; assistance from the state during the university study; maternity; parenthood
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 4. 2014 09:30.
Anotace
Příspěvek se zabývá právním postavením studentů vysokých škol vycházejícím jak z ústavního práva na vzdělání na vysoké škole, tak též z navazujícího práva na pomoc státu při studiu. Přestože se tato práva projevují ve dvou relativně nesouvisejících oblastech – v oblasti vysokoškolského studia samotného, a dále v oblasti sociálního zabezpečení, lze zkoumat i jejich vzájemný souběh, a to ve vztahu ke specifické skupině studentů. Zde se předmětem zkoumání stala skupina studentek – matek. Hodnoceny jsou jak podmínky jejich studia samostatně, tak též jejich podmínky ve vztahu k matkám zaměstnankyním.
Anotace anglicky
The paper deals with the legal position of university students based on the constitutional right to university education and right to assistance from the state during their university studies. Although these rights are reflected in two relatively unrelated fields - in the field of higher education itself, and in the social security system, they can be examined in their mutual concurrence in relation to a specific group of students – the group of students-mothers. The paper, therefore, concerns their own study conditions, as well as compares them to the conditions of mothers with the status of employee.
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 03:51