Informační systém MU
KUDROVÁ, Veronika. Postavení studenta vysoké školy (Legal Position of University Students). In Miľníky práva v stredoerópskom priestore 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. p. 449-454. ISBN 978-80-7160-317-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavení studenta vysoké školy
Name (in English) Legal Position of University Students
Authors KUDROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Miľníky práva v stredoerópskom priestore 2012, p. 449-454, 6 pp. 2013.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00067667
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7160-317-7
Keywords (in Czech) právo na vysokoškolské vzdělání; studium; pomoc státu při studiu; mateřství; rodičovství
Keywords in English right to university education; study; assistance from the state during the university study; maternity; parenthood
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4. 4. 2014 09:30.
Abstract
Příspěvek se zabývá právním postavením studentů vysokých škol vycházejícím jak z ústavního práva na vzdělání na vysoké škole, tak též z navazujícího práva na pomoc státu při studiu. Přestože se tato práva projevují ve dvou relativně nesouvisejících oblastech – v oblasti vysokoškolského studia samotného, a dále v oblasti sociálního zabezpečení, lze zkoumat i jejich vzájemný souběh, a to ve vztahu ke specifické skupině studentů. Zde se předmětem zkoumání stala skupina studentek – matek. Hodnoceny jsou jak podmínky jejich studia samostatně, tak též jejich podmínky ve vztahu k matkám zaměstnankyním.
Abstract (in English)
The paper deals with the legal position of university students based on the constitutional right to university education and right to assistance from the state during their university studies. Although these rights are reflected in two relatively unrelated fields - in the field of higher education itself, and in the social security system, they can be examined in their mutual concurrence in relation to a specific group of students – the group of students-mothers. The paper, therefore, concerns their own study conditions, as well as compares them to the conditions of mothers with the status of employee.
Displayed: 6. 10. 2022 20:14