VOJTOVÁ, Věra and Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. (Prevention of Behavior Disorders at School.). 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 pp. ISBN 978-80-87063-66-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Předcházení problémům v chování žáků.
Name in Czech Předcházení problémům v chování žáků.
Name (in English) Prevention of Behavior Disorders at School.
Authors VOJTOVÁ, Věra and Petr FUČÍK.
Edition 1. vydání. Praha, 40 pp. 2012.
Publisher Národní ústav pro vzdělávání
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87063-66-8
Keywords (in Czech) problémy v chování; prevence; evaluace; škola; žák; postoje ke škole; dotazník;
Keywords in English behavior problems; prevention; evaluation; school; pupil; school attitudes; assessment;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 15. 3. 2013 16:44.
Abstract
Manuál k dotazníku "Předcházení problémů v chování žáků" pro autoevluaci školy poskytuje škole odborné vedené pro práci s výstupy z autoevaluace na úrovni školy.
Abstract (in English)
The book is guiding the teachers how to approach the outcomes from selfevaluation within the assessment tool "Prevention of behaviour difficuklties at school".
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:39