ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno: Paido, 2012. s. 285-294. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intervence jako restrikce nebo jako posilování?
Název česky Intervence jako restrikce nebo jako posilování?
Název anglicky Intervention – restriction or support?
Autoři ČERVENKA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) a Věra VOJTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. od s. 285-294, 10 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063138
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky škola; rodina; problémové chování; porucha chování; dítě v riziku; informovaná intervence; represe; restrikce; resocializace; posilování; podpora; provázení; 3P koncept; 3R koncept.
Klíčová slova anglicky school; family; behavioral difficulties; conduct disorder; at-risk child; informed intervention; restriction; resocialization; empowerment; guid ance; support
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 7. 3. 2013 16:08.
Anotace
Informovaná intervence staví na znalosti individuálních odlišností dítěte/žáka a směřuje k naplnění jeho individuálních edukačních potřeb. Je charakteristická intervenčním konceptem 3P (posilování, podpora, provázení). V textu jej představujeme na příkladech z výzkumů a stavíme jej do kontrastu intervenčního konceptu 3R (represe, restrikce, resocializace), který se též v aktuálních speciálněpedagogických intervenčních strategií uplatňuje, ovšem je primárně zaměřen na potřeby a zájmy okolí dítěte, resp. společnosti. V textu tematizujeme hledisko příjemců intervence (dětí či žáků), přičemž zdůrazňujeme roli, kterou tito jedinci a jejich pohled na intervenci samotnou v rámci intervenčního procesu hrají. Ve světle obou intervenčních konceptů (3P a 3R) jsou na příkladech z našich výzkumů představeny tři typické reakce okolí na tzv. problémové chování tak z pohledu samotných aktérů tohoto chování – diskreditující, zasvěcená (podpůrná) a odměňující reakce.
Anotace anglicky
The concept of informed intervention is based on knowledge of individual differences between children and its aim is to meet their individual educational needs. It may be defined by the interventional concept of empowerment-support-guidance, which we believe to be more appropriate than the interventional concept of repression, restriction, resocialization, which aims to meet the needs and interests of children’s social environment. In the article we present children’s perspectives on and their attitudes towards intervention as illustrated by some of the findings of our researches in the field of behavioral difficulties. We emphasize role of children’s interpretations of the process of intervention as a key part of intervention.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:53