VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence (Educational Needs of Cildren At-risk and with Behavioural Disorders). In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 15 - 26, 11 pp. ISBN 978-80-210-6134-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence
Name in Czech Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence
Name (in English) Educational Needs of Cildren At-risk and with Behavioural Disorders
Authors VOJTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, p. 15 - 26, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063141
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6134-7
Keywords (in Czech) porucha chování; problémové chování; dítě v riziku; podpora; posilování intervence; vdělávání; učení; škola; výzkum
Keywords in English Conduct disorder; behavioural difficulties; At-risk Child; support; empowerment; informed intervention; education; learning; school; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 4. 3. 2013 12:17.
Abstract
V kapitole tematizujeme poruchu chování z perspektivy její dynamiky,edukačních a intervenčních potřeb. Koncepty opíráme o výzkumy, které jsme realizovali v průběhu několika posledních let v prostředí školy i institucionální výchovy u dětí v riziku/s problémy/s poruchami chování.
Abstract (in English)
Conduct disorderis is dealt in this chapter within its’ developmental context, from the eductional need perspective and with the focus on the need for intervention. Th e framework is constructed by the selected research outcomes concernig education of the target group in school as well as in residential enviroment made during some last few years.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:39