VOJTOVÁ, Věra. Podpora učení žáků v riziku. In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-122. ISBN 978-80-210-6134-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora učení žáků v riziku
Název česky Podpora učení žáků v riziku
Název anglicky Learning strategies support for at-risk pupils
Autoři VOJTOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování, od s. 115-122, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063144
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6134-7
Klíčová slova česky problémy v chování; specifické poruchy učení; čtenářská gramotnost;informační technologie; školní výkon; počítač; výuka; učení; podpora; formativní hodnocení
Klíčová slova anglicky behavioural difficulties; specific learning disorders; literacy; information technologies; academic achievement; computer; teaching; learning; support; formativ assessment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Změněno: 15. 3. 2013 12:38.
Anotace
Problémy v chování provází velmi často nedostatečné školní výkony žáka způsobené specifickými poruchami učení. Není zřejmé, která z těchto bariér v jeho vzdělávání je primární, určující. Zřejmá je však potřeba podpory učebních strategií takového žáka, aby nedocházelo k omezení jeho čtenářské gramotnosti jako významného postředku učení. V kapitole prezentujeme výstupy z pilotního výzkumu o využívání informační technologie a specializovaných programů pro podporu učení a čtenářských kompetencí žáků ohrožených těmito bariérami.
Anotace anglicky
Behavioural disorder is very often connected with poor academic achievements based on learning disorders. It is not known which of these barriers in child’s education is the determining one. However, it is clear that learning strategies support is needed to avoid pupil’s literacy problems, as literacy is the main tool for learning. In this chapter we present the pilot research outcomes informing about the way information in education is used to support learning and reading of pupils at risk of such barriers.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:02