FRANKOVÁ, Alena. Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-6022-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike
Název česky Podmínky úspěšného vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení v inkluzivní škole ve Slovenské republice
Název anglicky Conditions of successful education of students with developmental learning disabilities in an inclusive school in the Slovak Republic
Autoři FRANKOVÁ, Alena (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 197 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063146
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6022-7
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; vývojové poruchy učení; standardy speciálně-pedagogické podpory; legislativní rámec; vzdělávací programy; centrum pedagogicko-psychologického poradenství a prevence; mobilní speciálně-pedagogické služby
Klíčová slova anglicky inclusive education; developmental learning disabilities; standards of special pedagogical support; legal framework; educational programs; the center of pedagogical-psychological counseling and prevention; mobile special pedagogical service
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 12. 3. 2013 11:00.
Anotace
Monografia je venovaná analýze problematiky vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Vo svojej teoretickej časti sa zameriava na okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia, charakteristikou vývinových porúch učenia, štandardom špeciálno-pedagogickej podpory a procesom inkluzívneho vzdelávania v systéme platných legislatívnych noriem. Zároveň sa zaoberá možnosťou poskytovania pedagogicko-psychologických poradenských služieb pre uvedenú skupinu žiakov. Empirická časť monografie je zameraná na analýzu činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasti možnosti poskytovania služieb v rámci ich pôsobnosti, spolupráce so základnými školami a spolupráce s rodinou.
Anotace česky
Monografie je věnovaná analýze problematiky vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení v inkluzivní škole ve Slovenské republice. Ve své teoretické části se zaměřuje na okruh žáků s vývojovými poruchami učení, charakteristkou vývojových poruch učení, standartům speciálně-pedagogické podpory a procesům inkluzivního vzdělávání v systému platných legislativních norem. Současně se zabývá možností poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb pro uvedenou skupinu žáků. Emipirická část monografie je zaměřená na analýzu činnosti center pedagogicko-psychologického poradenství a prevenci ve Slovenské republice se zamřením na oblasti možnosti poskytování služeb v rámci jejich působnosti, spolupráce se základními školami a spolupráce s rodinou.
Anotace anglicky
The monography is devoted to the analysis of learning problems of students with developmental learning disabilities in an inclusive school in the Slovak Republic. In its theoretical part, it focuses on the group of students with developmental learning disability, characteristic of developmental disorders of learning, standards of special pedagogical support and processes of inclusive education in the system of the valid legislative standards. It also deals with the possibility of providing educational and psychological counseling services for that group of students. The empirical part of the monography focuses on the analysis of activity of centers for educational and psychological counseling and prevention in the Slovak Republic, focusing on the possibility of providing services within their competence, collaboration with primary schools and working with the family.
Návaznosti
MUNI/A/1021/2010, interní kód MUNázev: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 10:11