VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování.... In Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování....
Název česky 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování....
Název anglicky 3P intervention for At-risk Children and with Behavior Disorders
Autoři VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA.
Vydání Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky intervence, podpora, restrikce, děti v riziku, děti s poruchami chování; ústavní výchova; výzkum.
Klíčová slova anglicky intervention; support; resriction; at-risk children; children with behavior disorders; residnetial care; research;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Změněno: 12. 4. 2013 10:24.
Anotace
Prezentace výstupů výzkumu se zaměřením na teorii 3P intervence.Prevnec, podpora a provázení josu stratgeie 3P, které posilují jedince v riziku, s poruchou chování v perspektivě kvality života.
Anotace anglicky
Presentation of research outcomes with the focuse at 3P theory. Prevention, empowering and support are the 3P strategies,which drive the intervention At-risk, with behavior disorders children for qualtiy of life.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:47