VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování.... (3P intervention for At-risk Children and with Behavior Disorders). In Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování....
Name in Czech 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování....
Name (in English) 3P intervention for At-risk Children and with Behavior Disorders
Authors VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA.
Edition Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) intervence, podpora, restrikce, děti v riziku, děti s poruchami chování; ústavní výchova; výzkum.
Keywords in English intervention; support; resriction; at-risk children; children with behavior disorders; residnetial care; research;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 12. 4. 2013 10:24.
Abstract
Prezentace výstupů výzkumu se zaměřením na teorii 3P intervence.Prevnec, podpora a provázení josu stratgeie 3P, které posilují jedince v riziku, s poruchou chování v perspektivě kvality života.
Abstract (in English)
Presentation of research outcomes with the focuse at 3P theory. Prevention, empowering and support are the 3P strategies,which drive the intervention At-risk, with behavior disorders children for qualtiy of life.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:21