Informační systém MU
VOJTOVÁ, Věra. Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. In World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Challenging Literacy At-Risk Children at School for All.
Name in Czech Podpora gramotnosti u dětí v riziku ve škole pro všechny
Authors VOJTOVÁ, Věra.
Edition World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) gramotnost; sociální znevýhodnění; speciální vzdělávací potřeby; děti v riziku; vylučování ze školy; evaluace; výzkum;
Keywords in English literacy; social disadvantage; special needs in education; At-risk children; school drop out;
Tags children with behavioural disorders
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 15. 3. 2013 12:34.
Abstract
Prezentací výstupů z výzkumu autoři poukázali na korelaci mezi neúspěchem ve školní práci, nízkou gramotností a rizikem vývoje problémů v chování.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 11. 8. 2022 19:53