VAŇKOVÁ, Šárka. Projektová výuka v hudební výchově jako současný trend evropského a českého vzdělávání (Project Based Learning in Music as a Current Trend of European and Czech Education). In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 1st ed. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 270-277. ISBN 978-80-904877-9-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projektová výuka v hudební výchově jako současný trend evropského a českého vzdělávání
Name in Czech Projektová výuka v hudební výchově jako současný trend evropského a českého vzdělávání
Name (in English) Project Based Learning in Music as a Current Trend of European and Czech Education
Authors VAŇKOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost, p. 270-277, 8 pp. 2012.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063160
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904877-9-6
Keywords (in Czech) projektová výuka; projekt; hudební výchova; vzdělávání
Keywords in English project based learning; project; music education; education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Šárka Dostálová, Ph.D., učo 220747. Changed: 21/3/2013 19:43.
Abstract
Koncepce hudební výchovy již několik let bojuje se stále přítomnou pedagogickou krizí a její prestiž sice pozvolna, avšak bohužel konstantně klesá. Inspirace pro inovaci českého vzdělávání přichází v dnešním globalizovaném světě, založeném na mezinárodní spolupráci, ze zahraničí, kde jsou mnohé výukové metody dlouhodobě ověřovány. Jednou z nich je i projektová výuka, která sice oproti jiným vzdělávacím oblastem v hudební výchově ještě nenašla zcela pevné postavení, avšak postupně se stává velmi přínosným zpestřením. Jedná se o původní výsledky výzkumu autorky.
Abstract (in English)
For several years, the concept of music education has been fighting with still present educational crisis and its prestige is, although slowly, but unfortunately constantly decreasing. Inspiration for innovation of Czech education comes in today's globalized world, based on international cooperation, from abroad, where many learning methods have been already verified. One of them is a project based learning, which have not found quite a strong position in music education as in other educational areas yet, but gradually becomes very beneficial.
PrintDisplayed: 2/12/2021 11:10