KAZELLEOVÁ, Jitka and Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Český jazyk pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012. 52 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CLIL do škol. Český jazyk pro druhý stupeň ZŠ.
Name in Czech CLIL do škol. Český jazyk pro druhý stupeň ZŠ.
Authors KAZELLEOVÁ, Jitka and Tamara VÁŇOVÁ.
Edition I. vydání. Brno, 52 pp. 2012.
Publisher MU
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) metodický sešit s DVD pro zavádění prvků angličtiny metodou CLIL na druhém stupni ZŠ; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Keywords in English Methodological booklets with DVD for the introduction of English teaching through CLIL in All the Subjects in the Second Grade of Primary School ; experience from the EU project; teaching materials; on-line courses; collected, translated and proofread vocabulary in English; Lesson Plans
Changed by Changed by: PhDr. Tamara Váňová, učo 2227. Changed: 19. 6. 2013 22:00.
Abstract
Metodický sešit s DVD pro pro zavádění angličtiny v daném předmětu metodou CLIL na druhém stupni ZŠ; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Abstract (in Czech)
Metodický sešit s DVD pro zavádění angličtiny v daném předmětu metodou CLIL na druhém stupni ZŠ; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Abstract (in English)
Methodological booklet with DVD for the introduction of English by teaching through CLIL in the specific subject in the Second Grade of Primary Schools; experience from the EU project; teaching materials; on-line courses; collected, translated and proofread vocabulary in English; Lesson Plans
Links
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUName: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Acronym: CLIL do škol)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ces_ZS.pdf Licence Creative Commons  File version Váňová, T. 8. 2. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083909/ces_ZS.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1083909/ces_ZS.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1083909/ces_ZS.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1083909/ces_ZS.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 8. 2. 2013 14:43, PhDr. Tamara Váňová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890
  • a concrete person PhDr. Tamara Váňová, učo 2227
Attributes
 

ces_ZS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083909/ces_ZS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1083909/ces_ZS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
316,7 KB
Hash md5
567d44297fa957ac3b3efc6eaf1dcede
Uploaded/Created
Fri 8. 2. 2013 14:43

ces_ZS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1083909/ces_ZS.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1083909/ces_ZS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
145 KB
Hash md5
249f27ac3de9b1022a88dc561e1192b1
Uploaded/Created
Fri 8. 2. 2013 14:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:12