JEROUŠEK, David. ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR - ZÁKLAD FINANČNÍ SPRÁVY STÁTU (Tax administration connected with the Act on the Financial Administration of the Czech Republic). In Dny práva 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR - ZÁKLAD FINANČNÍ SPRÁVY STÁTU
Name in Czech ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR - ZÁKLAD FINANČNÍ SPRÁVY STÁTU
Name (in English) Tax administration connected with the Act on the Financial Administration of the Czech Republic
Authors JEROUŠEK, David.
Edition Dny práva 2012, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Finanční správa České republiky, finanční právo procesní, finanční úřad, finanční ředitelství, Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, úřední osoby správce daně, příslušnost, rozpočtové určení daní, změna místní příslušnosti.
Keywords in English Tax administration, tax proceedings, tax authority, tax directorate, local authority, tax administrator, tax administrator, local jurisdiction, the budget allocation, change the local tax administrator jurisdicti
Changed by Changed by: JUDr. David Jeroušek, učo 14432. Changed: 28. 1. 2013 14:19.
Links
MUNI/A/0922/2011, interní kód MUName: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (Acronym: MELREFIP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 03:19