JANOVEC, Michal. Methods of regulation of financial market. In Darold Simms, Ed.D. Global Mindset Development in Leadership and Management Conference 2012. Los Angeles: University of Riverside, 2012. p. 60-67. ISBN 978-0-9832223-5-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Methods of regulation of financial market
Name in Czech Metody regulace na finančním trhu
Authors JANOVEC, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Los Angeles, Global Mindset Development in Leadership and Management Conference 2012, p. 60-67, 8 pp. 2012.
Publisher University of Riverside
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00063166
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-0-9832223-5-4
Keywords (in Czech) metoda, regulace, finanční trhy,Česká národní banka,
Keywords in English methods of regulation; financial market; czech national bank; international supervision oof the financial markets
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Michal Janovec, Ph.D., učo 79649. Changed: 26/3/2013 10:03.
Abstract
This work deals with methods of regulation of financial market from the regulatory authorities point of view. One of the most important part of international financial law is state regulation and international regulation for all participants on the market. Very important facts which needed to be presented are different kinds of methods used for regulation in financial law. There are many methods for regulation in global point of view and also in local areas. The methods of financial market in Czech Republic are primarily created by legislator, than supervisory authority (Czech national bank), Ministry of finance or together Czech national bank with Ministry of finance.
Abstract (in Czech)
Tato práce se zabývá metodaymi regulace na finančních trzích z pohledu orgánu regulace. Jednou z nejduležitějších součástí mezinárodního finančního práva je národní i mezinárodní shodná regulace pro všechny účastníky finančního trhu. Důležitým faktem jsou take různé metody regulace ve finančním právu, které touto publikací prezentuji, přičemž existuje mnoho metod pro regulaci jak z národního, tak z místního pohledu.Metody regulace na finančních trzích jsou primárně tvořeny zákonodárcem, následně orgánem dohledu (Česká národní banka) a Ministerstvem financí nebo společně Česká národní banka s Ministerstvem financí.
Links
MUNI/A/0922/2011, interní kód MUName: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (Acronym: MELREFIP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7/7/2022 06:22