DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Martina BOJKOVÁ, Ondřej URBAN, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Jan TRNA a Arnošt MARTÍNEK. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 4, s. 190-193. ISSN 1336-1473.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU
Název anglicky CHRONIC PANCREATITIS AND DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL ORGAN
Autoři DÍTĚ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Hana NECHUTOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivo NOVOTNÝ (203 Česká republika), Martina BOJKOVÁ (203 Česká republika), Ondřej URBAN (203 Česká republika), Bohuslav KIANIČKA (203 Česká republika, domácí), Pavel KLVAŇA (203 Česká republika), Jan TRNA (203 Česká republika, domácí) a Arnošt MARTÍNEK (203 Česká republika).
Vydání Gastroenterologia pre prax, Bratislava, SAMEDI s.r.o. 2012, 1336-1473.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00067672
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky chronická pankreatitida; poruchy motility; exokrinní pankreatická nedostatečnost; suplementace pankreatickými enzymy
Klíčová slova anglicky chronic pancreatitis; motility disorder; endocrine pancreatic insufficiency; supplementation by pancreatic enzymes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 25. 10. 2013 11:03.
Anotace
Exokrinní pankreatická insuficiency provází nejčastěji osoby v pokročilém stádiu chronické pankreatitidy, ale bývá rovněž u maligní destrukce žlázy nebo u nemocných s diabetem. Mechanizmy vzniku exokrinní nedostatečností jsou sice rozlišné, ale výsledný efekt tohoto stavu je prakticky stejný-porucha štěpení a vstřebávání lipidů a v lipidech rozpustných látek, porucha štěpení škrobů s poruchou glukózové homeostázy. Konečným stádiem je pankreatická malabsorpce. Kromě těchto obecně známých skutečností, má exokrinní pankreatická nedostatečnost vztah k ovlivnění motorické funkce řady jiných orgánů, jako je např. žaludek, střevo nebo žlučník. Z tohoto pohledu je pak správná suplementační terapie pankreatickými enzymy zásadním opatřením, jako léčebného přístupu a terapie dyspeptických potíží, indukovaných poruchou motility, u osob s exokrinní pankreatickou nedostatečností.
Anotace anglicky
Most frequently exocrine pancreatic insufficiency accompanies patients in advanced stage of chronic pancreatitis but it appears also in malignant gland destruction or in patients with diabetes. Mechanisms of endocrine insufficiency genesis are diverse, but the final effect of this condition is practically the same - the disorder of splitting and absorption of lipids and in lipid soluble substances, the disorder of starch splitting with the disorder of glucose homoeostasis. The final stage is pancreatic malabsorption. Besides these generally known facts, endocrine pancreatic insufficiency is related to influencing of motoric function of other organs, as e.g. the stomach, intestine or gall bladder. From this point of view the correct supplemental therapy by pancreatic enzymes is a fundamental measure as a treatment and therapy of dyspeptic condition induced by motility disorder in patients with endocrine pancreatic insufficiency.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 09:20