DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Martina BOJKOVÁ, Ondřej URBAN, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Jan TRNA and Arnošt MARTÍNEK. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU (CHRONIC PANCREATITIS AND DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL ORGAN). Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, vol. 11, No 4, p. 190-193. ISSN 1336-1473.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU
Name (in English) CHRONIC PANCREATITIS AND DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL ORGAN
Authors DÍTĚ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana NECHUTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivo NOVOTNÝ (203 Czech Republic), Martina BOJKOVÁ (203 Czech Republic), Ondřej URBAN (203 Czech Republic), Bohuslav KIANIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel KLVAŇA (203 Czech Republic), Jan TRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Arnošt MARTÍNEK (203 Czech Republic).
Edition Gastroenterologia pre prax, Bratislava, SAMEDI s.r.o. 2012, 1336-1473.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00067672
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) chronická pankreatitida; poruchy motility; exokrinní pankreatická nedostatečnost; suplementace pankreatickými enzymy
Keywords in English chronic pancreatitis; motility disorder; endocrine pancreatic insufficiency; supplementation by pancreatic enzymes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 25/10/2013 11:03.
Abstract
Exokrinní pankreatická insuficiency provází nejčastěji osoby v pokročilém stádiu chronické pankreatitidy, ale bývá rovněž u maligní destrukce žlázy nebo u nemocných s diabetem. Mechanizmy vzniku exokrinní nedostatečností jsou sice rozlišné, ale výsledný efekt tohoto stavu je prakticky stejný-porucha štěpení a vstřebávání lipidů a v lipidech rozpustných látek, porucha štěpení škrobů s poruchou glukózové homeostázy. Konečným stádiem je pankreatická malabsorpce. Kromě těchto obecně známých skutečností, má exokrinní pankreatická nedostatečnost vztah k ovlivnění motorické funkce řady jiných orgánů, jako je např. žaludek, střevo nebo žlučník. Z tohoto pohledu je pak správná suplementační terapie pankreatickými enzymy zásadním opatřením, jako léčebného přístupu a terapie dyspeptických potíží, indukovaných poruchou motility, u osob s exokrinní pankreatickou nedostatečností.
Abstract (in English)
Most frequently exocrine pancreatic insufficiency accompanies patients in advanced stage of chronic pancreatitis but it appears also in malignant gland destruction or in patients with diabetes. Mechanisms of endocrine insufficiency genesis are diverse, but the final effect of this condition is practically the same - the disorder of splitting and absorption of lipids and in lipid soluble substances, the disorder of starch splitting with the disorder of glucose homoeostasis. The final stage is pancreatic malabsorption. Besides these generally known facts, endocrine pancreatic insufficiency is related to influencing of motoric function of other organs, as e.g. the stomach, intestine or gall bladder. From this point of view the correct supplemental therapy by pancreatic enzymes is a fundamental measure as a treatment and therapy of dyspeptic condition induced by motility disorder in patients with endocrine pancreatic insufficiency.
PrintDisplayed: 16/8/2022 00:20