HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Blažena SYPTÁKOVÁ. Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2012, roč. 22, č. 1, s. 26-30. ISSN 0862-8947.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů
Název anglicky Oral mucositis in cancer patients
Autoři HYNKOVÁ, Ludmila (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel ŠLAMPA (203 Česká republika, domácí), Renata ČERVENÁ (203 Česká republika), Tomáš NOVOTNÝ (203 Česká republika) a Blažena SYPTÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Remedia, Praha, Remedia s.r.o. 2012, 0862-8947.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063178
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky mukozitida dutiny ústní; rizikové faktory; klinický obraz; prevence a léčba
Klíčová slova anglicky oral mucositis; risk factors; clinical picture; prevention and treatment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 29. 1. 2013 12:47.
Anotace
Mukozitida dutiny ústní je častým nežádoucím účinkem radioterapie u nádorů v oblasti hlavy a krku a intenzivní chemoterapie. Je způsobena poškozením slizniční a podslizniční tkáně. Mukozitida dutiny ústní svými projevy zhoršuje kvalitu pacientova života a může negativně ovlivnit průběh, výsledek léčby i léčebné náklady. Základním přístupem je péče o dutinu ústní. Léčba mukozitidy je zaměřena především na zlepšení symptomů, pouze u určité skupiny pacientů je možno použít specifická profylaktická opatření.
Anotace anglicky
Oral mucositis is a common adverse effect of radiotherapy in head and neck cancer and of intensive chemotherapy. It arises as a result of damage to the mucous and submucous membranes. Because of its manifestations, oral mucositis worsens the quality of life and can havea negative impact on the treatment course, outcome, and cost. The basic approach is the oral care. Oral mucositis treatment focuses primarily on symptom management. Only some patients are eligible for specific prophylactic measures.
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 19:06