Informační systém MU
HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ and Blažena SYPTÁKOVÁ. Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů (Oral mucositis in cancer patients). Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2012, vol. 22, No 1, p. 26-30. ISSN 0862-8947.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů
Name (in English) Oral mucositis in cancer patients
Authors HYNKOVÁ, Ludmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavel ŠLAMPA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Renata ČERVENÁ (203 Czech Republic), Tomáš NOVOTNÝ (203 Czech Republic) and Blažena SYPTÁKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Remedia, Praha, Remedia s.r.o. 2012, 0862-8947.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063178
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) mukozitida dutiny ústní; rizikové faktory; klinický obraz; prevence a léčba
Keywords in English oral mucositis; risk factors; clinical picture; prevention and treatment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 29. 1. 2013 12:47.
Abstract
Mukozitida dutiny ústní je častým nežádoucím účinkem radioterapie u nádorů v oblasti hlavy a krku a intenzivní chemoterapie. Je způsobena poškozením slizniční a podslizniční tkáně. Mukozitida dutiny ústní svými projevy zhoršuje kvalitu pacientova života a může negativně ovlivnit průběh, výsledek léčby i léčebné náklady. Základním přístupem je péče o dutinu ústní. Léčba mukozitidy je zaměřena především na zlepšení symptomů, pouze u určité skupiny pacientů je možno použít specifická profylaktická opatření.
Abstract (in English)
Oral mucositis is a common adverse effect of radiotherapy in head and neck cancer and of intensive chemotherapy. It arises as a result of damage to the mucous and submucous membranes. Because of its manifestations, oral mucositis worsens the quality of life and can havea negative impact on the treatment course, outcome, and cost. The basic approach is the oral care. Oral mucositis treatment focuses primarily on symptom management. Only some patients are eligible for specific prophylactic measures.
Displayed: 5. 2. 2023 19:02