KŘÍŽ, Zdeněk. Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi (NATO and Armed Conflict Resolution. Comparison NATO engagement in Kosovo and Libya). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2012. 133 pp. monografie, č. 50. ISBN 978-80-210-6145-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi
Name in Czech Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi
Name (in English) NATO and Armed Conflict Resolution. Comparison NATO engagement in Kosovo and Libya
Authors KŘÍŽ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 133 pp. monografie, č. 50, 2012.
Publisher Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00058310
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6145-3
Keywords (in Czech) NATO; Kosovo; Libya
Keywords in English NATO; Kosovo; Libya
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 10. 6. 2013 09:49.
Abstract
Předložená práce se zabývá výzkumnou otázkou, za jakých okolností NATO užívá ozbrojenou moc způsobem sporným z hlediska mezinárodního práva. Severoatlantická aliance jako společenství demokratických států iniciativně užívá ozbrojenou moc způsobem sporným z hlediska mezinárodního práva v situacích, kdy nastala, hrozí nebo je očekávána humanitární katastrofa. V takových situacích nefungují tři kauzální mechanismy demokratického míru. Užití vojenské moci je limitované a demokratická politická transformace zemí, ve kterých k intervenci dochází, je únikovou strategií z konfliktu. Aliance při ní nehraje klíčovou roli a spíše vytváří podmínky pro práci dalších institucí mezinárodního společenství.
Abstract (in English)
The book deals with the research question under which circumstances NATO uses military force in manner controversial from the international law perspective. In general, it can be concluded that NATO, as an alliance of democratic states, employs military force proactively and in a controversial manner with respect to perceptions of international law in situations where a humanitarian disaster is ongoing, impending, or anticipated. The causal mechanisms for the establishment of a democratic peace do not apply in these situations. The use of military force is limited and the democratic transformation of the target countries is a conflict exit strategy. The Alliance does not play a key role in the transformation but rather creates conditions for the activities of other international community institutions.
Links
GA407/09/0153, research and development projectName: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války
Investor: Czech Science Foundation, Armed conflicts in international relations after the end of the Cold War
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:11