HYÁNEK, Vladimír and Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 210-217. ISBN 978-80-210-5822-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic
Name in Czech Aplikace Wagnerovy reformulace teorie společenských kořenů v České republice
Authors HYÁNEK, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana PROUZOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research, p. 210-217, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00067682
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5822-4
UT WoS 000319634100022
Keywords (in Czech) Teorie sociálních kořenů; Veřejná podpora; Satelitní účet neziskových institucí; Elasticita
Keywords in English Social origins theory; Public support; Satelite accout of the nonprofit institutions; Elasticity of the institutional changes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604. Changed: 1/4/2014 08:30.
Abstract
If we looking for an alternative Salamon-Anheier Social origins Theory, for methodology we find it in the article by Wagner (2000), Reframing "Social Origins" Theory: The Structural Transformation of the Public Sphere. Wagner introduces an alternative concept based on historical and institutional analysis of intersectoral dynamics and structural changes. Wagner tries to reformulate social origins theory in such a way that its shortcomings are eliminated; mainly its ahistorical character and the lack of respect for changes, which take place in the public space. He Introduces a new variable, so-called elasticity of institutional changes, that is the relation between percentage change of nonprofit providers and government providers. The authors apply this variable to the Czech environment and examine the size of the nonprofit sector depends on public expenditure in general, in individual fields as well as during the recession of 2008-2009. Established facts can may help to clarify the role of public support and its actual effect on the functioning of the nonprofit sector. The authors intent to contribute to the discussion about the significance of public support and base their contribution on exact statistical data.
Abstract (in Czech)
Wagner ve stati Reframing „Social Origins“ Theory: The Structural Transformation of the Public Sphere představuje alternativu Salamon-Anheierovy social origins theory alternativní koncept na základě historické a institucionální analýzy mezisektorové dynamiky a strukturálních změn. , nalézáme ji po metodologické stránce, Wagner se snaží reformulovat social origins theory tak, aby byly eliminovány její slabé stránky, zejména její ahistorický charakter a nerespektování změn, ve kterých ve veřejném prostoru dochází. Zavádí proměnnou tzv. elasticity institucionálních změn, tedy vztah mezi procentní změnou neziskových poskytovatelů a poskytovatelů vládních. Autoři aplikují tuto proměnnou na české prostředí a zkoumají závislost velikosti neziskového sektoru na veřejných výdajích obecně, v jednotlivých oborech a také v období recese 2008-2009. Vycházejí přitom z časových řad založených na datech národních účtů a satelitního účtu neziskových institucí. Zjištěné skutečnosti mohou pomoci objasnit roli veřejné podpory a její faktický dopad na fungování neziskového sektoru. Autoři tak chtějí přispět k debatě o významu veřejné podpory, a to na základě přesných statistických dat.
Links
MUNI/A/0983/2011, internal MU codeName: Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/6/2021 12:34