VYBÍRAL, Zbyněk a Petra VONDRÁČKOVÁ. Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie? Československá psychologie, 2012, LVI, č. 6, s. 545-557. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?
Název česky Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?
Název anglicky What follows from the studies of effectiveness of on-line psychotherapy?
Autoři VYBÍRAL, Zbyněk (203 Česká republika, garant) a Petra VONDRÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Československá psychologie, 2012, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.244
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00058311
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000314374600004
Klíčová slova česky internet; psychoterapie; duševní poruchy; efektivita
Klíčová slova anglicky internet; psychotherapy; mental disorders; effectiveness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 29. 1. 2013 15:28.
Anotace
Online psychoterapie je respektována jako uspořádání psychosociální léčby. V současnosti se pozornost výzkumníků zaměřuje na její efektivitu. Autoři nabízejí a diskutují přehled 30 studií. Shromáždili výzkumy, v nichž se ověřovala účinnost jedné ze tří hlavních forem léčby: svépomocný online terapeutický program bez kontaktu s terapeutem, svépomocný online program s minimálním kontaktem a online psychoterapie s terapeutem. Ve většině studií se zkoumala efektivita KBT, která trvala v rozmezí 6-8 týdnů.Ve dvou třetinách studií byli sledováni pacienti i následně, většinou po dobu 3-6 měsíců. Všechny studie ukázaly, že absolvování online programu přineslo více úlevy než zařazení do kontrolní skupiny. Online psychoterapie je dokonce srovnatelně účinná s terapií tváří v tvář.
Anotace anglicky
Online psychotherapy is a respected mode of psychosocial treatment. Nowadays the attention of researchers is primarily focused on its effectiveness. Authors provide an overview of 30 studies dealing with the effectiveness of online psychotherapy. Most studies examined outcomes of CBT intervention with lasted 6-8 weeks. Two third studies included in the research design follow up of the patients, mostly for 3-6 months. Studies comparing the online intervention of face to face treatment came in all cases to the conclusion that the two forms of therapy are equally effective.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 2. 6. 2020 01:52