VYBÍRAL, Zbyněk and Petra VONDRÁČKOVÁ. Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie? (What follows from the studies of effectiveness of on-line psychotherapy?). Československá psychologie, 2012, LVI, No 6, p. 545-557. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?
Name in Czech Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?
Name (in English) What follows from the studies of effectiveness of on-line psychotherapy?
Authors VYBÍRAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor) and Petra VONDRÁČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Československá psychologie, 2012, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.244
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00058311
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000314374600004
Keywords (in Czech) internet; psychoterapie; duševní poruchy; efektivita
Keywords in English internet; psychotherapy; mental disorders; effectiveness
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Changed: 29/1/2013 15:28.
Abstract
Online psychoterapie je respektována jako uspořádání psychosociální léčby. V současnosti se pozornost výzkumníků zaměřuje na její efektivitu. Autoři nabízejí a diskutují přehled 30 studií. Shromáždili výzkumy, v nichž se ověřovala účinnost jedné ze tří hlavních forem léčby: svépomocný online terapeutický program bez kontaktu s terapeutem, svépomocný online program s minimálním kontaktem a online psychoterapie s terapeutem. Ve většině studií se zkoumala efektivita KBT, která trvala v rozmezí 6-8 týdnů.Ve dvou třetinách studií byli sledováni pacienti i následně, většinou po dobu 3-6 měsíců. Všechny studie ukázaly, že absolvování online programu přineslo více úlevy než zařazení do kontrolní skupiny. Online psychoterapie je dokonce srovnatelně účinná s terapií tváří v tvář.
Abstract (in English)
Online psychotherapy is a respected mode of psychosocial treatment. Nowadays the attention of researchers is primarily focused on its effectiveness. Authors provide an overview of 30 studies dealing with the effectiveness of online psychotherapy. Most studies examined outcomes of CBT intervention with lasted 6-8 weeks. Two third studies included in the research design follow up of the patients, mostly for 3-6 months. Studies comparing the online intervention of face to face treatment came in all cases to the conclusion that the two forms of therapy are equally effective.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 24/1/2020 12:00