PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování
Name in Czech Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování
Authors PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) intervence; dramtická výchova; posilování; aktivace; terapie; výzkum
Keywords in English intervention; drama eduaction; empowering; activity; terapy; research
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 15. 3. 2013 16:42.
Abstract
Dramatická výchova a její potenciál pro podporu dětí v riziku. Prezentace výstupů z výzkumu.
Abstract (in English)
Drama education within its potential for support of At-risk children. Outcomes from research were introduced.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:50