VOJTOVÁ, Věra. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky (Prevention of Behavior Disorder. Assessment Toll for Pupils). 1st ed. Praha: NUOV, 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky
Name in Czech Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky
Name (in English) Prevention of Behavior Disorder. Assessment Toll for Pupils
Authors VOJTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 2012.
Publisher NUOV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063272
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) škola; evaluace; spokojenost se školou; formování identity; úspěch; příležitost; vztah; učitel; žák; vrstevnická skupina;
Keywords in English school; evaluation; happinies at school; identity building; achievement; occasion; relationship; teacher; pupil;peer group;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 15. 3. 2013 12:43.
Abstract
Evaluační nástroj pro autoevaluaci školy ke zjištění rizikových faktorů pro vývoj problémového chování žáků na úrovni systému školy. Nástroj je výledkem autorčina dlouholetého výzkumu.
Abstract (in English)
Assessment Tool for selfevaluation at school enviroment to identify risk factors for behavior difficulties of pupils at its system level.The tool is based on the longtermresearch.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 04:29