VILÍMEK, Petr. Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné? Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 12, č. 2, s. 5-16. ISSN 1214-6463.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné?
Název anglicky The French Military Modernization at the End of Nicolas Sarkozy´s Presidency: Can the Goals of the White Paper on Defense Be Attained?
Autoři VILÍMEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2012, 1214-6463.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00074654
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Francie; vojenská modernizace; Bílá kniha; vojenský programový zákon 2009-2014; rozpočet
Klíčová slova anglicky France; military modernization; White Paper on Defense; 2009-2014 military programme bill of law; budget
Štítky France, military forces, security
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D., učo 44596. Změněno: 9. 10. 2014 20:52.
Anotace
Článek se zabývá tím, do jaké míry se v období Sarkozyho prezidentství dařilo naplňovat stanovené cíle Bílé knihy v oblasti financování francouzských ozbrojených sil a modernizace jejich výzbroje a vybavení. Článek pracuje s několika vymezenými ukazateli (celkový objem finančních prostředků, vývoj objemu mimořádných příjmů a neplánovaných výdajů, stupeň realizace vybraných akvizičních a modernizačních programů). Analýza ukázala, že se realizace stanovených cílů téměř od počátku potýkala s problémy, a i s ohledem na přetrvávající negativní hospodářskou situaci Francie a celé Eurozóny lze proto čekat alespoň částečnou revizi těchto cílů v návaznosti na probíhající revizi Bílé knihy.
Anotace anglicky
This article aims to assess the fulfilment of goals of the White Paper on Defense in the areas of financing of the French Armed Forces and modernization of their equipment under the presidency of Nicolas Sarkozy. Three indicators for this assessment are defined: the military budget of the French Armed Forces, the acquisition of modern weapon systems and assorted equipment, and extraordinary revenues and expenses of the French defense budget. The article comes to the conclusion that almost from the beginning there were serious difficulties in attaining the projected goals of the White Paper on Defense. In addition, it is concluded that we can expect a reduction of original goals in the course of the ongoing revision of the White Paper on Defense.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 20:59