VILÍMEK, Petr. Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné? (The French Military Modernization at the End of Nicolas Sarkozy´s Presidency: Can the Goals of the White Paper on Defense Be Attained?). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 12, No 2, p. 5-16. ISSN 1214-6463.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Francouzská vojenská modernizace na konci prezidentství Nicolase Sarkozyho: Jsou cíle Bílé knihy dosažitelné?
Name (in English) The French Military Modernization at the End of Nicolas Sarkozy´s Presidency: Can the Goals of the White Paper on Defense Be Attained?
Authors VILÍMEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2012, 1214-6463.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00074654
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Francie; vojenská modernizace; Bílá kniha; vojenský programový zákon 2009-2014; rozpočet
Keywords in English France; military modernization; White Paper on Defense; 2009-2014 military programme bill of law; budget
Tags France, military forces, security
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D., učo 44596. Changed: 9. 10. 2014 20:52.
Abstract
Článek se zabývá tím, do jaké míry se v období Sarkozyho prezidentství dařilo naplňovat stanovené cíle Bílé knihy v oblasti financování francouzských ozbrojených sil a modernizace jejich výzbroje a vybavení. Článek pracuje s několika vymezenými ukazateli (celkový objem finančních prostředků, vývoj objemu mimořádných příjmů a neplánovaných výdajů, stupeň realizace vybraných akvizičních a modernizačních programů). Analýza ukázala, že se realizace stanovených cílů téměř od počátku potýkala s problémy, a i s ohledem na přetrvávající negativní hospodářskou situaci Francie a celé Eurozóny lze proto čekat alespoň částečnou revizi těchto cílů v návaznosti na probíhající revizi Bílé knihy.
Abstract (in English)
This article aims to assess the fulfilment of goals of the White Paper on Defense in the areas of financing of the French Armed Forces and modernization of their equipment under the presidency of Nicolas Sarkozy. Three indicators for this assessment are defined: the military budget of the French Armed Forces, the acquisition of modern weapon systems and assorted equipment, and extraordinary revenues and expenses of the French defense budget. The article comes to the conclusion that almost from the beginning there were serious difficulties in attaining the projected goals of the White Paper on Defense. In addition, it is concluded that we can expect a reduction of original goals in the course of the ongoing revision of the White Paper on Defense.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:43