SMEKAL, Hubert and Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU (The Czech Republic and the "Opt-out" from the EU Charter). In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU
Name (in English) The Czech Republic and the "Opt-out" from the EU Charter
Authors SMEKAL, Hubert and Helena BONČKOVÁ.
Edition Sympozium Česká zahraniční politika, Praha, 2010.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Česká republika; Listina základních práv EU; lidská práva
Keywords in English Czech Republic; EU Charter of Fundamental Rights; human rights
Changed by Changed by: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D., učo 21778. Changed: 30/1/2013 17:10.
Abstract
Příspěvek tvrdí, že vyjednaná "výjimka" České republiky z Listiny základních práv EU nemusí mít takové účinky, jaké si její zastánci představují.
Abstract (in English)
The paper warns that the "Opt-out" from the EU Charter of Fundamental Rights need not have the effects which its proponents declared.
PrintDisplayed: 25/5/2019 03:40