SOCHOROVÁ, Lucie. Problematika vysokoškolských studentů pohledem sociologických výzkumů (The issue of college students in the view of sociological research). In Hala, P. (ed.). Musica viva in schola XXIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 49-55. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika vysokoškolských studentů pohledem sociologických výzkumů
Name in Czech Problematika vysokoškolských studentů pohledem sociologických výzkumů
Name (in English) The issue of college students in the view of sociological research
Authors SOCHOROVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Musica viva in schola XXIII. p. 49-55, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063310
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6106-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
Keywords (in Czech) hudební sociologie; sociologický výzkum; hudba; vysokoškolský student; hodnotová orientace; kultura
Keywords in English music sociology; sociological research; music; undergraduate; value orientation; culture
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23. 4. 2013 10:08.
Abstract
Článek se snaží začlenit Výzkum hudebních preferencí vysokoškolských studentů (MUNI/A/0885/2011), který byl realizován Katedrou hudební výchovy Masarykovy univerzity v roce 2012, do širšího kontextu výzkumů vysokoškolských studentů, jež byly uskutečněny na území České republiky během posledních dvaceti let.
Abstract (in English)
The article tries to integrate research Music preferences of university students (MUNI/A/0885/2011), which was implemented by Department of Music Education at Masaryk University in 2012, in the broader context of research, college students, which were carried out in the Czech Republic during the last twenty years.
Links
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů (Acronym: hudpreference)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:44