BINDEROVÁ, Radka. Sekvence z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století (Sequences from the Perspective of Literature in the Second Half of the Twentieth Century). In HALA, P. (ed.). Musica viva in schola XXIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 74-78. ISBN 978-80-210-6106-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sekvence z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století
Name in Czech Sekvence z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století
Name (in English) Sequences from the Perspective of Literature in the Second Half of the Twentieth Century
Authors BINDEROVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Musica viva in schola XXIII. p. 74-78, 5 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063373
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6106-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
Keywords (in Czech) Sekvence; harmonie; nauka o harmonii; druhá polovina dvacátého století; učebnice harmonie; harmonický jev; porovnání; hudební teoretikové druhé poloviny dvacátého století
Keywords in English Sequence; harmony; theory of harmony; the second half of the twentieth century; textbooks of harmony; harmonic phenomenon; comparison; music theorists of the second half of the twentieth century
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Binderová, Ph.D., učo 209724. Changed: 20. 3. 2013 14:14.
Abstract
Příspěvek „Sekvence z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století“ se zabývá různým pojetím sekvencí v rámci jednotlivých učebnic harmonie významných českých a slovenských hudebních teoretiků po roce 1950. Cílem příspěvku je srovnat jednotlivé teorie a zjistit odlišnosti, a to především v definicích, systematizaci, popřípadě harmonizaci uvedeného harmonické jevu.
Abstract (in English)
The article “Sequences from the Perspective of Literature in the Second Half of the Twentieth Century” deals with various concepts of sequences of each textbook of harmony Czech and Slovak music theorists after 1950. The aim of this article is to compare the various theories and detect differences, particularly in the definitions, organization, or harmonization of the harmonic phenomenon.
Links
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů (Acronym: hudpreference)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:27