ČERNÝ, Michal, Kateřina HOŠKOVÁ, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ and Jan ZIKUŠKA. Kurz práce s informacemi. Brno, 2012. 147 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurz práce s informacemi
Name in Czech Kurz práce s informacemi
Authors ČERNÝ, Michal, Kateřina HOŠKOVÁ, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ and Jan ZIKUŠKA.
Edition Brno, 147 pp. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) informační vzdělávání, informační gramotnost
Changed by Changed by: RNDr. Michal Černý, Ph.D., učo 268947. Changed: 1. 2. 2013 09:12.
Abstract
Skripta ke kurzu KPI11, která popisují všechna základní témata informačního vzdělávání – informační sebeřízení, definování informační potřeby, hledání informací, organisace poznatků, analýza, tvorba dokumentů, tvorba znalostí či komunikace.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0241, interní kód MUName: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU (Acronym: CEINVE)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
skripta_kpi11_suvodem.pdf Licence Creative Commons  File version Zikuška, J. 31. 1. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 31. 1. 2013 21:04

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
 • a concrete person Mgr. Jan Zikuška, učo 145847
 • a concrete person Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková, učo 179578
 • a concrete person Mgr. Gabriela Šimková, učo 263800
 • a concrete person RNDr. Michal Černý, Ph.D., učo 268947
 • a concrete person Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795
 • a concrete person PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., učo 6943
 • a concrete person Mgr. Kateřina Hošková, učo 9127
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Jan Zikuška, učo 145847
 • a concrete person Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková, učo 179578
 • a concrete person Mgr. Gabriela Šimková, učo 263800
 • a concrete person RNDr. Michal Černý, Ph.D., učo 268947
 • a concrete person Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795
 • a concrete person PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., učo 6943
 • a concrete person Mgr. Kateřina Hošková, učo 9127
Attributes
 

skripta_kpi11_suvodem.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
7 MB
Hash md5
4d1f34b6ec6a9fa0a5b918b292dfb3ca
Uploaded/Created
Thu 31. 1. 2013 21:04

skripta_kpi11_suvodem.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1084760/skripta_kpi11_suvodem.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
452,2 KB
Hash md5
a70063be405cf306e3eb17464a90bfeb
Uploaded/Created
Thu 31. 1. 2013 21:13
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 19:38