ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů (E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students). Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, p. 15-17. ISSN 1214-8679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů
Name (in English) E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013, 1214-8679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00067702
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) e-portofila; e-learning; žáci; studenti; učitelé; učení; reflektivní učení
Keywords in English e-portfolios; e-learning; pupils; students; learning; reflective learning
Tags RIVZ
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 9/2/2016 08:49.
Abstract
Jedním z poměrně nových trendů ve vzdělávání je využívání tzv. e-portfolií a online systémů ke správě elektronických portfolií. Využívání e-portfolií může proměnit nejenom výuku a učení studentů, ale také oblast jejich hodnocení. To je založeno na zhodnocení průběhu učení studentů i výsledků jejich učení, což umožňuje komplexnější náhled na výkon studenta i jeho osobnost. V tomto článku představíme e-portfolia, jejich druhy a naznačíme možnosti i bariéry širšího využití e-portfolií ve školním vzdělávání.
Abstract (in English)
One of the relatively new trend in education is the use of e-portfolios and online systems to manage electronic portfolios. The use of e-portfolios can transform teaching and learning, not only students, but also the area of evaluation. This is based on an evaluation of the learning outcomes of students and their learning, which enables comprehensive insight into the performance of the student and his personality. In this paper we present e-portfolios, their types and outline the opportunities and barriers to the wider use of e-portfolios in school education.
PrintDisplayed: 3/4/2020 20:23