MILÉŘ, Tomáš. Modely atmosférických jevů (Models of atmospheric phenomena). In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Sborník z konference. 1st ed. Praha: JČMF, 2012. p. 213-218. ISBN 978-80-87343-13-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modely atmosférických jevů
Name (in English) Models of atmospheric phenomena
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 1. vyd. Praha, Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Sborník z konference, p. 213-218, 6 pp. 2012.
Publisher JČMF
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87343-13-5
Keywords (in Czech) vzdělávání, fyzika, modely, atmosférické jevy, experimenty
Keywords in English education, physics, models, atmospheric phenomena, experiments
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 28. 3. 2013 13:08.
Abstract
Příspěvek představuje 7 vybraných modelů, které zjednodušeně znázorňují konkrétní jevy v zemské atmosféře nebo vlastnosti atmosféry samé: 1. složení atmosféry, 2. vertikální rozložení hmoty atmosféry, 3. lom slunečních paprsků v atmosféře, 4. polarizace oblohy, 5. tornádo, 6. atmosférické fronty a 7. statistický vztah extrémů počasí a globální změny klimatu.
Abstract (in English)
The paper describes 7 selected models that simply illustrate specific phenomena in the Earth's atmosphere or atmospheric properties: 1. composition of the atmosphere, 2. vertical mass distribution of the atmosphere, 3. refraction of sunlight in the atmosphere, 4. sky polarization, 5. tornado, 6. weather fronts and 7. statistical relationship of extreme weather and global climate change.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:03