TUĽAKOVÁ, Katarína. Exploration in Art Practice - Knowledge making. 2012th ed. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Exploration in Art Practice - Knowledge making
Name in Czech Explorace v umělecké tvorbě - vytváření poznatku
Authors TUĽAKOVÁ, Katarína.
Edition 2012. vyd. 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentation of art
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Explorácia v umení; vedecký výskum; expresia; medziodborová výtvarná výchova
Keywords in English Exploration in art practice; science research;expression; interdisciplinary art education
Changed by Changed by: Mgr. Katarína Tuľaková, učo 363400. Changed: 10. 4. 2013 08:27.
Abstract (in Czech)
Prezentácia ponúka zamyslenie sa nad problematikou prepojenia práce vedcov a umeleckej tvorby ako možného spôsobu medziodborovej spolupráce vedy a umenia pre účely výuky. Vo všeobecnosti sú to stratégie explorácie a expresie, ktoré sú odlišné ale majú aj podobnosti. Výsledkom takéhoto spojenia a jeho vzťah k sociálnemu kontextu učiaceho sa, môže byť nová sociálna a edukačná funkcia umenia. Prezentácia sa uskutočnila počas môjho študijného pobytu na University of Leeds. V rámci Contemporary Art, Theory & Criticism vedenej Nickom Thurstnom (http://www.fine-art.leeds.ac.uk/people/nick-thurston/).
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:14