PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 71-82. ISBN 978-80-210-6107-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten
Název česky Podpora pracovních a sociálních kompetencí v dílnách
Název anglicky Support of work and social competences in workshops
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. od s. 71-82, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063452
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6107-1
Klíčová slova česky pracovní a sociální kompetence; mentální postižení; celoživotní učení; nezávislost; vzdělávání; sociálně-terapeutické dílny
Klíčová slova anglicky work and social competences; intellectual disability; lifelong learning; independence; education; social-therapeutic workshop
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 14. 2. 2013 10:16.
Anotace
Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten aber auch Kompetenzen ist ein lebenslanger Prozess. Bei Menschen mit geistiger Behinderung können diese zur Verbesserung ihrer Selbständigkeit und somit zur Steigerung ihrer Lebensqualität beitragen. In diesem Text werden Teilergebnisse aus der Forschungserhebung in sozial therapeutischen Werkstätten vorgestellt, deren Ziel es unter anderem war festzustellen, wie weit ausgewählte Kompetenzen in den Werkstätten entwickelt werden.
Anotace česky
Osvojování znalostí, schopností a kompetencí je celoživotní proces. U osob s mentálním postižením mohou přispět ke zlepšení jejich samostatnosti a zvýšení kvality života. V tomto textu jsou představeny dílčí výsledky výzkumného šetření v sociálně-terapeutických dílnách, jehož cílem bylo kromě jiného zjistit, do jaké míry jsou zde rozvíjeny vybrané kompetence.
Anotace anglicky
Acquiring of knowledge, skills and competences is a lifelong process. They can contribute to an improvement of the self-reliance of people with intellectual disability and increase the quality of their life. This text presents part outcomes of a research in social-therapeutic workplaces focusing on the competences and if and how they are developed.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:10