PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten (Support of work and social competences in workshops). In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 71-82. ISBN 978-80-210-6107-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten
Name in Czech Podpora pracovních a sociálních kompetencí v dílnách
Name (in English) Support of work and social competences in workshops
Authors PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. p. 71-82, 12 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063452
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6107-1
Keywords (in Czech) pracovní a sociální kompetence; mentální postižení; celoživotní učení; nezávislost; vzdělávání; sociálně-terapeutické dílny
Keywords in English work and social competences; intellectual disability; lifelong learning; independence; education; social-therapeutic workshop
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Changed: 14. 2. 2013 10:16.
Abstract
Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten aber auch Kompetenzen ist ein lebenslanger Prozess. Bei Menschen mit geistiger Behinderung können diese zur Verbesserung ihrer Selbständigkeit und somit zur Steigerung ihrer Lebensqualität beitragen. In diesem Text werden Teilergebnisse aus der Forschungserhebung in sozial therapeutischen Werkstätten vorgestellt, deren Ziel es unter anderem war festzustellen, wie weit ausgewählte Kompetenzen in den Werkstätten entwickelt werden.
Abstract (in Czech)
Osvojování znalostí, schopností a kompetencí je celoživotní proces. U osob s mentálním postižením mohou přispět ke zlepšení jejich samostatnosti a zvýšení kvality života. V tomto textu jsou představeny dílčí výsledky výzkumného šetření v sociálně-terapeutických dílnách, jehož cílem bylo kromě jiného zjistit, do jaké míry jsou zde rozvíjeny vybrané kompetence.
Abstract (in English)
Acquiring of knowledge, skills and competences is a lifelong process. They can contribute to an improvement of the self-reliance of people with intellectual disability and increase the quality of their life. This text presents part outcomes of a research in social-therapeutic workplaces focusing on the competences and if and how they are developed.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 29. 1. 2023 19:32