OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza přístupů učitelů v běžných základních školách u žáků s tělesným postižením. (Analysis of Access of Teachers in Common Primary Shools in Pupils with Physical Disabilities). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzta, 2012. p. 91-98. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza přístupů učitelů v běžných základních školách u žáků s tělesným postižením.
Name in Czech Analýza přístupů učitelů v běžných základních školách u žáků s tělesným postižením.
Name (in English) Analysis of Access of Teachers in Common Primary Shools in Pupils with Physical Disabilities
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 91-98, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063455
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) Základní škola; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; tělesné postižení; výuka; speciální metody; výzkum.
Keywords in English Primary school; pupil with special educational needs; physical disabilities; tuition; special methods; research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 4. 2. 2013 16:56.
Abstract
Kapitola se zabývá využíváním forem výuky a speciálních metod, které jsou aplikovány učiteli v běžných základních školách u žáků s tělesným postižením. Prezentujeme část z výzkumu, který se zabýval současným stavem integrovaných žáků s tělesným postižením v základních školách v ČR.
Abstract (in English)
This chapter is oriented on using of forms tuitions and special methods which are apply of teachers in common primary schools in pupils with physical disability. The article presents a part of research which deals with the integration of pupils with physical disability at primary schools in the Czech republic.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 19:38