OPATŘILOVÁ, Dagmar and Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. (Factors of Success in Context with Inclusive Education of pupils with Special Educaional Needs II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 266 pp. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.
Name in Czech Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.
Name (in English) Factors of Success in Context with Inclusive Education of pupils with Special Educaional Needs II.
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar and Marie VÍTKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 266 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) Inkluze; základní škola; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; rodina; sociální služby; podpora sociální inkluze; bariéry; profesní orientace; absence; sebevnímání; speciální andragogika; informační a komunikační technologie; výzkum.
Keywords in English Inclusion; Primary Shool; Pupil with Special Educational Needs; Family; Social Service; Promoting Social Inclusion; Barriers; Vocational Training; Absences; Self-perception; Special Andragogy; Information and Communication Technologies; Research.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 20. 3. 2013 14:32.
Abstract
Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má dva díly. Každý díl je členěn do pěti tématických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu a vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů.
Abstract (in English)
The book Factors Influencing Success of Inclusive Education for Pupils with Special Educational Needs is dividend into two volumes. Each volume is further dividend into five thematic areas based on particular area sof research of scholars and doctoral students. The book Factors Influencing Success of Inclusive Education for Pupils with Special Educational Needs is dividend into two volumes. Each volume is further dividend into five thematic areas based on particular area sof research of scholars and doctoral students.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:08