POKORNÁ, Jarmila a Eva VEČERKOVÁ. Commercial Name in the Draft of the Civil Code. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 2, s. 271-277. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Commercial Name in the Draft of the Civil Code
Název česky Firma v navrhovaném občanském zákoníku
Autoři POKORNÁ, Jarmila (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva VEČERKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00063458
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky firma; návrh občanského zákoníku; obchodní zákoník; identifikace; soutěžní a investiční funkce firmy
Klíčová slova anglicky commercial name; draft bill of the Civil Code; Commercial Code; identification; competitive and investment function of the name
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 25. 8. 2020 12:47.
Anotace
Name of the firm is by the Commercial Code name of the entrepreneur registered in commercial register. The effective legal regulation distinguishes between the name of natural person and the name of company. The name is not allowed to be deceptive and mistakable. It can be transferred only together with an enterprise. The draft bill of the Civil Code brings change in some elements of the regulation: natural person does not need to use obligatory name and surname, transfer of the name can not be fixed at the enterprise.
Anotace česky
Firma je označení podnikatele zapsané v obchodním rejstříku. V současnosti účinná právní regulace rozlišuje mezi firmou fyzické a právnické osoby. Firma nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě. Může být převáděna pouze s převodem podniku. Návrh nového občanského zákoníku přináší změny v některých prvcích právní úpravy: firma fyzické osoby nemusí být nadále jen její jméno a příjmení, převody firmy nebudou nadále vázány na převody podniku.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20200825125147542.pdf   Verze souboru Georgala, P. 25. 8. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf?info
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:47, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., učo 1800
  • osoba JUDr. Eva Večerková, Ph.D., učo 1826
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

20200825125147542.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3 MB
Hash md5
a59b47e7e6c429d39e36e2178183cc0a
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:47

20200825125147542.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33,8 KB
Hash md5
b57a1d55afd974801ef5777423709d22
Vloženo
Út 25. 8. 2020 12:55
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 4. 2021 17:27