POKORNÁ, Jarmila and Eva VEČERKOVÁ. Commercial Name in the Draft of the Civil Code. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 2, p. 271-277. ISSN 1211-8516.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Commercial Name in the Draft of the Civil Code
Name in Czech Firma v navrhovaném občanském zákoníku
Authors POKORNÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Eva VEČERKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00063458
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) firma; návrh občanského zákoníku; obchodní zákoník; identifikace; soutěžní a investiční funkce firmy
Keywords in English commercial name; draft bill of the Civil Code; Commercial Code; identification; competitive and investment function of the name
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 25/8/2020 12:47.
Abstract
Name of the firm is by the Commercial Code name of the entrepreneur registered in commercial register. The effective legal regulation distinguishes between the name of natural person and the name of company. The name is not allowed to be deceptive and mistakable. It can be transferred only together with an enterprise. The draft bill of the Civil Code brings change in some elements of the regulation: natural person does not need to use obligatory name and surname, transfer of the name can not be fixed at the enterprise.
Abstract (in Czech)
Firma je označení podnikatele zapsané v obchodním rejstříku. V současnosti účinná právní regulace rozlišuje mezi firmou fyzické a právnické osoby. Firma nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě. Může být převáděna pouze s převodem podniku. Návrh nového občanského zákoníku přináší změny v některých prvcích právní úpravy: firma fyzické osoby nemusí být nadále jen její jméno a příjmení, převody firmy nebudou nadále vázány na převody podniku.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20200825125147542.pdf   File version Georgala, P. 25/8/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:47, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., učo 1800
  • a concrete person JUDr. Eva Večerková, Ph.D., učo 1826
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

20200825125147542.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
a59b47e7e6c429d39e36e2178183cc0a
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:47

20200825125147542.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1084976/20200825125147542.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1084976/20200825125147542.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
33,8 KB
Hash md5
b57a1d55afd974801ef5777423709d22
Uploaded/Created
Tue 25/8/2020 12:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12/4/2021 18:13