ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Normální je nekouřit (Non-Smoking is a Norm). In Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. et al. Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. 1. vydání. Praha, Togga: Univerzita Karlova ,1. LF, Klinika adiktologie, 2012. p. 75-84. 1. vydání. ISBN 978-80-87258-91-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normální je nekouřit
Name in Czech Normální je nekouřit
Name (in English) Non-Smoking is a Norm
Authors ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Edition 1. vydání. Praha, Togga, Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, p. 75-84, 10 pp. 1. vydání, 2012.
Publisher Univerzita Karlova ,1. LF, Klinika adiktologie
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87258-91-0
Keywords (in Czech) prevence, nekouření, prevetivní program, školní děti, školní program
Keywords in English prevention; non.smoking; preventive program; schoolchildren; school programme
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Changed: 29/3/2015 22:40.
Abstract
Kapitola představuje konkrétní nekuřácký program specifické všeobecné prevence pro cílovou skupinu dětí primárního stupně základní školy. Program je zařazen do oblasti prevence v adiktologii. Specifikace programu je sestavena v přehledové tabulce s informacemi o zaměření, cílové skupině, délce programu, poskytovateli a dále popis cílů programu, východiska, časové struktury, obsahu, personálních nároků, způsobu hodnocení efektivity, materiálních požadavků a pomůcek a kontakty na realizátora. Informace bude sloužit k systematizaci a vytvoření široké elektronické databázi programů využitelné v praxi.
Abstract (in English)
The specific anti-tobacco programme of specific universal prevention, the prevention of the use of addictive sunbstancies is introduced. The targed group includes primary schoolchildren. Structured specifications are provided in a summary table with information about the area of focus, the level of implementation, the targed group, the lenth of the programme, the provider and the description of its objectives, theoretical background, the time frame, the content, the requirements of human resorces, the metods used for evaluation of the effectiveness of the programme, the requirements for equipment and aids and the provider s full contact information. In the future it will be used for the creation of a systematic extensive database for practice.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 27/9/2022 18:52