ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Normální je nekouřit. In Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. et al. Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. 1. vydání. Praha, Togga: Univerzita Karlova ,1. LF, Klinika adiktologie, 2012. s. 75-84. 1. vydání. ISBN 978-80-87258-91-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Normální je nekouřit
Název česky Normální je nekouřit
Název anglicky Non-Smoking is a Norm
Autoři ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Vydání 1. vydání. Praha, Togga, Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, od s. 75-84, 10 s. 1. vydání, 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova ,1. LF, Klinika adiktologie
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87258-91-0
Klíčová slova česky prevence, nekouření, prevetivní program, školní děti, školní program
Klíčová slova anglicky prevention; non.smoking; preventive program; schoolchildren; school programme
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Změněno: 29. 3. 2015 22:40.
Anotace
Kapitola představuje konkrétní nekuřácký program specifické všeobecné prevence pro cílovou skupinu dětí primárního stupně základní školy. Program je zařazen do oblasti prevence v adiktologii. Specifikace programu je sestavena v přehledové tabulce s informacemi o zaměření, cílové skupině, délce programu, poskytovateli a dále popis cílů programu, východiska, časové struktury, obsahu, personálních nároků, způsobu hodnocení efektivity, materiálních požadavků a pomůcek a kontakty na realizátora. Informace bude sloužit k systematizaci a vytvoření široké elektronické databázi programů využitelné v praxi.
Anotace anglicky
The specific anti-tobacco programme of specific universal prevention, the prevention of the use of addictive sunbstancies is introduced. The targed group includes primary schoolchildren. Structured specifications are provided in a summary table with information about the area of focus, the level of implementation, the targed group, the lenth of the programme, the provider and the description of its objectives, theoretical background, the time frame, the content, the requirements of human resorces, the metods used for evaluation of the effectiveness of the programme, the requirements for equipment and aids and the provider s full contact information. In the future it will be used for the creation of a systematic extensive database for practice.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 20:18