ŠUBRTOVÁ, Milena. Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století (The Depiction of Handicap in Literature for Chilren and Youth in the Second Half of the 20th Century and in the Early 21st Century). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 139-154. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století
Name (in English) The Depiction of Handicap in Literature for Chilren and Youth in the Second Half of the 20th Century and in the Early 21st Century
Authors ŠUBRTOVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. p. 139-154, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063477
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords (in Czech) česká literatura pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století; tematika tělesného a mentálního handicapu; zobrazení postav handicapovaných; literárněhistorický výzkum
Keywords in English Czech literature for children and youth in the second half of the 20th century and in the early 21st century; the topic of physical and mental handicap; depiction of handicapped characters; literary-historical research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019. Changed: 15. 3. 2013 11:57.
Abstract
Tematika handicapu zůstává v české literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století opomíjenou. Teprve v posledním dvacetiletí se téma handicapu znovu vynořuje a je zpracováváno v rozmanitých žánrových formách a s ohledem na různé věkové kategorie nedospělých recipientů. V tvorbě současných autorů je handicap součástí hrdinovy identity.
Abstract (in English)
The topic of handicap was neglected in the Czech literature for children and youth in the second half of the 20th century. Only in the past two decades the topic of handicap has been emerging again and has been treated in various genre forms and with regard to various age categories of non-adult recipients. Handicap in literary works of contemporary authors is part of the main characters identity.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc Licence Creative Commons  File version Šubrtová, M. 3. 2. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc?info
Uploaded/Created
Sun 3. 2. 2013 17:59, doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019
Attributes
 

6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..doc
File type
Word (application/msword)
Size
144,5 KB
Hash md5
adaf4e3f0d0da910c978c1ef31f725bd
Uploaded/Created
Sun 3. 2. 2013 17:59

6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..txt
File type
plain text (text/plain)
Size
55,1 KB
Hash md5
acb898169c425b281bc9c485a5acebff
Uploaded/Created
Sun 3. 2. 2013 17:59

6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1085026/6B_-_3._oddil_-_2._kapitola_-_Subrtova__M..pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
626,8 KB
Hash md5
e124b0c13dfa8ee148006d776d20d98e
Uploaded/Created
Sun 3. 2. 2013 17:59
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 01:44