ŠUBRTOVÁ, Milena. AUGUSTA Pavel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1st ed. Praha: Libri, 2012. p. 45-46, 1 pp. ISBN 978-80-7277-506-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name AUGUSTA Pavel
Name (in English) AUGUSTA Pavel
Authors ŠUBRTOVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé, p. 45-46, 1 pp. 2012.
Publisher Libri
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00058337
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7277-506-4
Keywords (in Czech) Česká literatura pro děti a mládež - autorský medailón
Keywords in English Czech literature for children and youth – an author’s profile
Changed by Changed by: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019. Changed: 3. 2. 2013 18:28.
Abstract
Slovníkové heslo představující autorskou osobnost Pavla Augusty vzniklo na základě dlouhodobého literárněhistorického výzkumu. Přináší základní biografické a bibliografické informace a interpretuje literární tvorbu s přihlédnutím k dobovému i současnému literárnímu kontextu.
Abstract (in English)
The dictionary entry of an author Pavel Augusta was made on the basis of a long-term literary-historical research. It provides the basic biographical and bibliographical information and interprets his/her literary work within the then as well as the present literary context.
Links
GA405/09/0938, research and development projectName: Čeští autoři literatury pro děti a mládež
Investor: Czech Science Foundation, Czech authors of literature for children and youth
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:41