SELUCKÁ, Markéta. Vymezení spotřebitelských smluv (Definition of Consumer Contracs). In Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha: C. H. Beck, 2013. p. 3-46. Právní instiututy. ISBN 978-80-7400-446-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vymezení spotřebitelských smluv
Name in Czech Vymezení spotřebitelských smluv
Name (in English) Definition of Consumer Contracs
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. p. 3-46, 44 pp. Právní instiututy, 2013.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00067714
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-446-9
Keywords (in Czech) Ochrana spotřebitele
Keywords in English consumer protection
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 7/4/2014 09:23.
Abstract
První část knihy s názvem "Vymezení spotřebitelských smluv" pojednává o vymezení pojmu "spotřebitelská smlouva", "spotřebitel", "dodavatel". Dále pak se zabývá základními právy a povinnostmi těchto subjektů v rámci soukromoprávních spotřebitelských vztahů.
Abstract (in English)
The chapter deals with definition of "consumer contract", "consumer" etc. The chapter deals with rights of consumers in the Czech Civil Law.
PrintDisplayed: 27/1/2023 05:21