MUNTEANU, Hana, Karel STARÝ, Josef FEIT, Vladimír PROCHÁZKA, Drahomíra CHASÁKOVÁ a Pavla VOJTĚCHOVÁ. Feochromocytom v praxi – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii. Praha: GEUM Praha, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43. ISSN 1214-231X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Feochromocytom v praxi – kazuistika
Název anglicky Feochromocytoma in daily practice - a case report
Autoři MUNTEANU, Hana (203 Česká republika, garant), Karel STARÝ (203 Česká republika, domácí), Josef FEIT (203 Česká republika, domácí), Vladimír PROCHÁZKA (203 Česká republika, domácí), Drahomíra CHASÁKOVÁ (203 Česká republika) a Pavla VOJTĚCHOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Kazuistiky v diabetologii, Praha, GEUM Praha, s.r.o. 2012, 1214-231X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30202 Endocrinology and metabolism
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063496
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky feochromocytom; paragangliom; sekundární hypertenze
Klíčová slova anglicky feochromocytoma; paraganglioma; secondary hypertension
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 22. 2. 2013 16:43.
Anotace
Feochromocytom a funkční paragangliom jsou nádory nadměrně syntetizující a metabolizující katecholaminy, dle klinických příznaků bývají řazeny mezi tzv. sekundární hypertenze. Svým výskytem se řadí mezi vzácné příčiny sekundární hypertenze a nerozpoznání tohoto onemocnění může mít závažné klinické důsledky. Diagnostika je prováděna na základě typických klinických příznaků, biochemickým vyšetřením a pomocí zobrazovacích metod. Kauzální terapií je chirurgické odstranění tumoru za předchozí medikamentózní přípravy alfa-blokátory. Popis případu ukazuje na diagnostické rozpaky při akutních stavech spojených s hypertenzní krizí a na nutnost pomýšlet na vzácnější diagnózy při rutinních vyšetřeních.
Anotace anglicky
Ihe feochromocytoma and functional paraganglioma are tumors with an excessive synthesis and metabolization of catecholamines, according to clinical signs and symptoms they are classified as so called secondary hypertensions. Their incidence rates them among rare causes of the secondary hypertension; a failure to diagnose this condition may have serious clinical consequences. The diagnosis is confirmed based on typical clinical signs and symptoms, clinical laboratory tests and imaging methods. A surgical removal of the tumor following previous pharmacological treatment with alpha-blockers represents a causal therapy. The description of our case shows diagnostic confusion in acute conditions associated with the hypertension crisis and an urgency to consider rarer diagnoses during the routine examination.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:09