HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. e-Pedagogium. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012, IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion
Název česky Spolupráce jako jeden z charakteristických rysů inkluze
Autoři HAVEL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana KRATOCHVÍLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání e-Pedagogium, Olomouc, PdF UP v Olomouci, 2012, 1213-7499.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063497
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Primární vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; spolupráce.
Klíčová slova anglicky Primary education; special educational needs; inclusion; cooperation.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 4. 2. 2013 14:37.
Anotace
We perceive communication, cooperation, application of differentiation and individualization, maximum expectation from pupils and respect among participants of education as characteristic features of inclusive education. In this paper we carry out qualitative and quantitative analysis of data gained from six selected indicators relating to the cooperation in Czech primary schools, which we perceive as a necessary condition for inclusion. As a research tool we used Czech version of the questionnaire Framework for self-evaluation of conditions of education 2007 from which we have selected criteria specifying the characteristics of cooperation that we have analyzed.
Anotace česky
Komunikaci, spolupráci, aplikaci diferenciace a individualizace, maximální očekávání od žáků a respekt mezi účastníky vzdělávání vnímáme jako charakteristické rysy inkluzivního vzdělávání. V tomto článku přinášíme kvalitativní a kvantitativní analýzu dat vztahujících se k indikátoru spolupráce v českých primárních školách, který vnímáme jako nezbytnou podmínku pro inkluzi. Jako výzkumný nástroj jsme užívali českou verzi dotazníku Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělání 2007, z kterého jsme vybrali kritéria specifická pro spolupráci ve škole.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 11:11