HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. e-Pedagogium. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012, IV/2012, No 4, p. 44-58. ISSN 1213-7499.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion
Name in Czech Spolupráce jako jeden z charakteristických rysů inkluze
Authors HAVEL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana KRATOCHVÍLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition e-Pedagogium, Olomouc, PdF UP v Olomouci, 2012, 1213-7499.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063497
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; spolupráce.
Keywords in English Primary education; special educational needs; inclusion; cooperation.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 4. 2. 2013 14:37.
Abstract
We perceive communication, cooperation, application of differentiation and individualization, maximum expectation from pupils and respect among participants of education as characteristic features of inclusive education. In this paper we carry out qualitative and quantitative analysis of data gained from six selected indicators relating to the cooperation in Czech primary schools, which we perceive as a necessary condition for inclusion. As a research tool we used Czech version of the questionnaire Framework for self-evaluation of conditions of education 2007 from which we have selected criteria specifying the characteristics of cooperation that we have analyzed.
Abstract (in Czech)
Komunikaci, spolupráci, aplikaci diferenciace a individualizace, maximální očekávání od žáků a respekt mezi účastníky vzdělávání vnímáme jako charakteristické rysy inkluzivního vzdělávání. V tomto článku přinášíme kvalitativní a kvantitativní analýzu dat vztahujících se k indikátoru spolupráce v českých primárních školách, který vnímáme jako nezbytnou podmínku pro inkluzi. Jako výzkumný nástroj jsme užívali českou verzi dotazníku Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělání 2007, z kterého jsme vybrali kritéria specifická pro spolupráci ve škole.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 19:36