BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole
Název anglicky Strategy for the Education of Pupils with Special Educational Needs in High School
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 221 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6001-2
Klíčová slova česky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; střední školy
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 15:11.
Anotace
Kniha poskytuje základní informace z oblasti výchovy a vzdělávání osob s postižením či znevýhodněním. Cílem je pomoci budoucím středoškolským učitelům a seznámit je se speciálními potřebami těchto žáků a pochopit strategie, které jim pomáhají učební proces zvládnout. Text je členěn do kapitol se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti speciálně pedagogické podpory těmto žákům a jejich učitelům; úloha diagnostiky v procesu profesní orientace žáka se zdravotním postižením; vliv tělesného, zrakového, sluchového postižení nebo narušené komunikační schopnosti na vzdělávání; přístupy k žákům se specifickými poruchami učení a specifika dospělých osob s dyslexií a jejich profesní život; žáci s problémy v chování nebo v riziku poruch chování.
Anotace anglicky
The book offers basic information about education of persons with disabilities or disadvantage. The main goal of the book is to offer future secondary school teachers an overview of special educational needs and strategies used in education which help pupils with SEN in mastering required knowledge and abilities. The book is divided into chapters focusing on pupils with SEN and their teachers; the role of assessment in professional orientation of pupils with health disabilities; influence of physical, visual, hearing impairment or impaired communication ability on education; approaches to pupils with specific learning disorders and adults with dyslexia and their professional life; pupils with behaviour difficulties or at risk of behaviour difficulties.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0201, interní kód MUNázev: Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:53