HELÁNOVÁ, Kateřina, Jindřich ŠPINAR, Jiří JARKOVSKÝ, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK a Jiří PAŘENICA. Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním. Kardiologická revue. Ambit Media, a.s., 2012, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN 1212-4540.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním
Název anglicky Cardiorenal syndrome in patients with acute heart failure
Autoři HELÁNOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Marián FELŠŐCI (703 Slovensko), Roman MIKLÍK (203 Česká republika) a Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Kardiologická revue, Ambit Media, a.s. 2012, 1212-4540.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063500
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kardiorenální syndrom; akutní srdeční selhání; selhání ledvin
Klíčová slova anglicky cardiorenal syndrome; acute heart failure; renal failure
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 4. 2. 2013 15:47.
Anotace
Zhoršení funkce ledvin se vyskytuje asi u 30 % pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání a je spojeno s horší krátkodobou i dlouhodobou prognózou. Preventivní opatření jsou omezená, především je nutné snížit na minimum aplikaci nefrotoxických látek. V případě rezistence na kličková diuretika je možné využít kombinaci s thiazidovými diuretiky nebo antagonisty aldosteronu. Dále je možné využít kontinuální infuzi furosemidu, při hyponatremii podanou společně s hypertonickým roztokem chloridu sodného. Renoprotektivní efekt nízkých dávek dopaminu nebyl prokázán, nicméně může vést ke zvýšení diurézy. V případě selhání ledvin je indikováno spíše včasné zahájení podpory funkce ledvin intermitentními nebo kontinuálními hemoeliminačními metodami.
Anotace anglicky
Deterioration of renal function occurs in about 30% of patients hospitalized for acute heart failure and it is associated with worse short and long-term prognosis. Precautionary measures are limited. It is necessary to reduce the application of nephrotoxic agents to a minimum. In the case of resistance to loop diuretics use of their combination with thiazide diuretics or aldosterone antagonists, or continuous infusion of furosemide at hyponatraemia with hypertonic saline is possible. Renoprotective effect of low-dose dopamine has not been demonstrated, but may lead to an increase of diuresis. In the case of renal failure early initiation of renal support (intermittent or continuous) is indicated.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 03:22